Logo - Paragan Horseboxes Tillverkare av de lättaste transportörerna på marknaden upp till 3,5 ton.
hlavni_foto_zarucni_list

GARANTISEDEL REGISTRERING

Online formulär för garantisedel.
Inom två dagar skickar vi bekräftelsen på din garantisedel.

  Villkor för gällande garanti: (garantivillkor)

  Slutkunden fyller i garantisedeln elektroniskt och denna tas direkt emot av företaget PARAGAN s.r.o. per e-mail. Inom två arbetsdagar skickas en bekräftelse per post tillbaka till kundens hemadress. Inom några minuter efter att den fyllts i mottager kunden via sin e-post en elektronisk kopia av garantisedeln i form av en PDF-fil.

  Vid inlämning på service och utnyttjande av garantin är det nödvändigt att visa upp en korrekt och fullständigt ifylld garantisedel (en del i användarmanualen).

  Garantin på produkten godkänns ej ifall garantivillkoren i användarmanualen för den gällande produkten inte uppfylls.

  ANMÄRKNING: Online formuläret av garantisedeln kan ej läsas av en tredje person och det sparas inte online i en allmän databas. Det kan endast tas emot via e-post av företaget PARAGAN s.r.o. och kunden.

  Har du en fråga eller intresse? Kontakta oss